Sponzoři

Nabízíme prostor na našich sociálních sítích, budeme o vás všude krásně mluvit, fotit se s vaším logem a taky si ho vystavíme na webu. Můžete nám třeba zasponzorovat pronájem haly a nebo přispět věcným darem do našeho charitativního turnaje.

Naši spolupráci zpečetíme smlouvou o sponzoringu a ještě navrh přidáme potvrzení o platbě. A protože je sponzoring podle zákona forma propagace a reklamy, vy si celou částku můžete zanést v účetnictví do nákladů.

V případě zájmu napište na ahoj@futsalky.cz.